Poczta: mieczyslaw@amanowicz.pl

 
Biuro projektów Gorzów Wlkp. - oferta: adaptacja typówek, projekty domów, konstrukcje budowlane, kolorystyka elewacji, inwentaryzacje


Usługi Projektowe w Budownictwie


inż. Mieczysław Amanowicz

66-400 Gorzów Wlkp., ul. Sosnkowskiego 21/7
tel. +48 506-606-890
Masz pytanie? Napisz! e-mail: amanowicz@konto.pl mieczyslaw@amanowicz.pl

.:: Start ::.   O mnie   Oferta (zakres usług/uprawnienia)   Realizacje   Kontakt

____________________________________________________________________


Budownictwo mieszkaniowe - projektyOferta (zakres usług/posiadane uprawnienia)

Jestem członkiem Lubuskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Gorzowie Wlkp. nr ewidencyjny LBS/BO/2005/01.

Posiadam następujące uprawnienia do projektowania:
1. 87/88/Gw - specjalność konstrukcyjno- budowlana w zakresie pełnym (więcej)
2. 65/94/Gw - specjalność architektoniczna w zakresie ograniczonym (więcej)
3. 64/94/Gw - sprawdzający rozwiązania projektowe w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (więcej)

Współpracuję z:
1. Architektami
2. Instalatorami sanitarnymi
3. Instalatorami elektrykami
4. Technologami
5. Kosztorysantami
tworząc kompletny zespół projektowy, będący w stanie przygotować pełnowartościową (zgodną z prawem) dokumentację projektową.

Moja pracownia projektowa mieści się we własnym mieszkaniu - wobec czego nie określam dni ani godzin "urzędowania".

Oferta biura projektów
Usługi Projektowe w Budownictwie
Mieczysław Amanowicz w Gorzowie Wlkp.:

Wykonuję następujące prace z zakresu projektowania w budownictwie :

 • inwentaryzacje budowlane rozmaitych obiektów,

 • projekty w zakresie konstrukcji oraz architektury budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, hal stalowych, drewnianych i mieszanych, wiat obudowanych i nieobudowanych,
  garaży, budynków gospodarczych itp.

 • kominów, słupów, prefabrykatów i innych konstrukcji inżynierskich, 

 • opinie o stanie technicznym wraz z określeniem możliwości zmian w rozmaitych budynkach i obiektach,

 • orzeczenia techniczne,

 • adaptacji (duże doświadczenie zwłaszcza w zakresie adaptacji poddaszy na mieszkania), 

 • rozbudowy, przebudowy, nadbudowy najrozmaitszych obiektów od budynków gospodarczych do pokoszarowych,

 • projekty zmiany sposobu użytkowania całych obiektów oraz ich części,

 • przystosowywałem do warunków miejscowych wraz ze zmianami w projektach typowych i powtarzalnych,

 • nadzory autorskie i inwestorskie,

 • przeglądy techniczne budynków coroczne i pięcioletnie,

 • kolorystyki elewacji,

 • parkingi,

 • kosztorysy, kosztorysowanie robót i materiałów budowlanych

 • inne

Jak również następujące prace z zakresu projektowania instalacji sanitarnych :

 • woda,

 • kanalizacja,

 • ogrzewanie
  (grzejnikowe, podłogowe, kolektory słoneczne, kominki z płaszczem wodnym, pompy ciepła itp.)

 • wentylacja
  (również z odzyskiem ciepła - rekuperator),

 • klimatyzacja,

 • przyłącza wodociągowe,

 • przyłącza kanalizacyjne,

 • przyłącza cieplne, ciepłownicze,

 • kotłownie (na paliwo stało, ciekłe, gazowe, kondensacyjne)

 • bilanse energetyczne,

 • obliczenia hydrauliczne instalacji ogrzewania,

 • ekspertyzy o stanie technicznym instalacji,

 • analiza możliwości poprawy wentylacji

 • modernizacje instalacji

 • inne

>>> Kontakt z biurem Mieczysław Amanowicz projekty Gorzów wlkp. <<<

Zobacz też: [Najważniejsze realizacje: projekty Gorzów Wlkp. i okolice]

_____________________________________________________

UPRAWNIENIA BUDOWLANE - zakres usług projektowych

Jestem członkiem Lubuskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Gorzowie Wlkp. nr ewidencyjny LBS/BO/2005/01 i posiadam dokumenty, które uprawniają mnie do: (rozwinięcie punktów z początku strony):

Ad.1.87/88/Gw. Wg rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. Nr 8/75 POZ.46) - uprawniają do sporządzania projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych budynków oraz innych budowli [--]. Również do sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych budynków inwentarskich i gospodarczych , adaptacji projektów typowych i powtarzalnych innych budynków wraz ze sporządzaniem planów zagospodarowania ich działek , budowli nie będących budynkami. A także do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektów budowlanych.

Ad. 2. 65/94/Gw . Wg rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. Nr 8/75 POZ.46) - uprawniają do sporządzania projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynków o kubaturze do 1 000 m3.

Ad.3. 64/94/Gw. Wg rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. Nr 8/75 POZ.46) - uprawniają do sprawdzania prawidłowości rozwiązań projektowych w zakresie konstrukcyjno- budowlanym budynków oraz innych budowli [--] . Również do sprawdzania prawidłowości rozwiązań projektowych w zakresie architektonicznym budynków inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektów powtarzalnych innych budynków oraz planów zagospodarowania ich działek.

Uwaga
W razie potrzeby
jestem w stanie zgromadzić i nadzorować odpowiedni zespół projektowy złożony ze specjalistów pozostałych branż: architektów, instalatorów sanitarnych, instalatorów elektrycznych, technologów, kosztorysantów, który kompleksowo sporządzi dane opracowanie w pełnym wymaganym przez Prawo Budowlane zakresie.

>>> Kontakt - projekty budowlane i sanitarne Gorzów Wlkp. <<<

 

Masz pytania? Napisz do mnie!
 
Masz pytanie? Napisz! e-mail: amanowicz@konto.pl mieczyslaw@amanowicz.pl

amuś 2007-2016